จังหวัดอุบลราชธานี เปิดตัวโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “เส้นทางวิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล อัศจรรย์ฝ้ายทอมือ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่บ้านด่านใหม่ อ.โขงเจียม …Read More

“มหกรรมผ้าไทยสุดยิ่งใหญ่ อลังการแห่งปี ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2561”

“มหกรรมผ้าไทยสุดยิ่งใหญ่ อลังการแห่งปี ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2561”

“มหกรรมผ้าไทยสุดยิ่งใหญ่ อลังการแห่งปี ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2561”

“มหกรรมผ้าไทยสุดยิ่งใหญ่ อลังการแห่งปี ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 2561” 

“มหกรรมผ้าไทยสุดยิ่งใหญ่ อลังการแห่งปี ศิลปาชีพประทีปไท…Read More